Aire condicionat (Climatització)
Ventil·lació i filtratge
Fred industrial
Projectes, Manteniment
i servei tècnic
Muntem, des de petites instal•lacions domèstiques, fins a mitjanes instal•lacions per despatxos, botigues, centres comercials, discoteques, bars, restaurants.....etc.

Els sistemes emprats van des dels més senzills, (splits de paret o similars) fins a instal•lacions amb conductes de fibra de vidre, llana mineral o xapa galvanitzada, fan-coils, refredadores d'aigua, climatitzadors, sistemes de cabal variable (VRV), sistemes inverter, només fred o bomba de calor, equips de coberta (Roof-Top)....etc.
Instal•lacions de renovació d'aire per a pàrquings, escales d'emergència, tallers, locals comercials, naus industrials...etc.

Aprofitament del calor extret, mitjançant recuperadors d'aire tèrmics o entàlpics.

Filtratge de l'aire d'aportació amb la gama més extensa i complerta de filtres, segons la normativa vigent.
Equips dedicats al tractament i refredament de líquids, refredadores d'aigua per processos industrials, (plàstics, químiques, farmàcia, metall...etc).

Càmeres i sales blanques per a processos industrials d'alta higiene.

Túnels de refredament ràpid, per a productes alimentaris
Calculem, projectem i legalitzem les nostres instal.lacions al departament d'Indústria corresponent.
Disposem també d'un servei de manteniment preventiu, tant per les instal•lacions fetes per nosaltres, com per les que no ho han estat, oferint el control i la prevenció dels equips tal i com està regulat al Reglament de Instal.lacions Tèrmiques als Edificis (R.I.T.E.'07).

Al mateix temps volem remarcar que disposem de servei tècnic propi (S.A.T.) per solucionar qualsevol avaria amb el màxim de rapidesa i eficàcia.
Projectes Generals de Climatització i Refrigeració S.L.
C/ Guillem de Muntanyans, 116
08223 Terrassa Barcelona
e-mail: info@pgdclimatitzacio.com
gremicvac pgdclimatitzacio.comç
937 848 473