RESTAURANT
  pgdclimatitzacio.com  

Climatització d’un restaurant amb diversos salons

Planta baixa, zona bar-restaurant
Instal•lació projectada amb un equip de la marca CIATESA amb bomba de calor, de 43,2 Kw en fred i 41,9 Kw en calor. Consta d’una unitat interior de conductes model ICH-185-Z i una Unitat Exterior model ISW-185S-Z.
La distribució de l’aire es realitza a través d’una xarxa de conductes, construïts amb fibra de vidre, marca CLIMAVER-PLUS. S’impulsa l’aire mitjançant difussors en la zona interior i reixes d’alumini en la zona de la façana. Per al retorn de l’aire s’han situat reixes en la part baixa que permeten recollir l’aire i conduïr-lo fins a la unitat interior.
Per al control de la climatització s’ha instal•lat un comandament programable.
L’aportació d’aire exterior es fa a través d’una comporta motoritzada.
Per a l’extracció, s’ha instal•lat una caixa de ventilació d’un cabal d’aire de 4500 m3/h

Planta 1ª, zona restaurant

Per a climatitzar aquesta zona s’ha optat per instal•lar un aparell tipus Cassette marca FUJITSU-GENERAL a cadascun dels tres menjadors i un aparell de conductes, de la mateixa marca, per a l’espai de recepció.
Per a la renovació de l’aire s’ha construït una xarxa de conductes de fibra de vidre i s’ha instal•lat una caixa de ventil•lació de 3500 m3/h.


 
 
   
Projectes Generals de Climatització i Refrigeració S.L.
C/ Guillem de Muntanyans, 116
08223 Terrassa Barcelona
e-mail: info@pgdclimatitzacio.com
gremicvac pgdclimatitzacio.comç
937 848 473